“AG-AALAGA NG PABO” Mag-Agri Na Tayo! Ep-49

by Jorge Pinopublished on January 4, 2021

Up Next

Paano ginagawa ang paminta? Alamin mula kay Ginoong Mhelvin I at Mhelvin II Bendo.

#ProduksyongPaminta #MagAgriNaTayo #TMTTV

Ang mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng kalabaw. Alamin mula kay Dr. Cyril Baltazar. #CarabaoCare #TamangPangagalagaNgKalabaw #MagAgriNaTayo #TMTTV

Kumita sa ornamental planting. Alamin kay Mrs. Eloisa Esteban Soligam

#OrnamentalPlanting #MagAgriNaTayo #TMTTV

Ano ang tamang pagtatanim ng talong? Alamin mula kay Ginoong Jesus Quindara #PagtatanimNgTalong #MagAgriNaTayo #TMTTV