“COFFEE PLANTATION” Mag-Agri Na Tayo! Ep-52

by Jorge Pinopublished on January 8, 2021

Magtanim ng kape. Alamin mula kay Ginoong Felix Angcao

CoffeeFarm #MagAgriNaTayo #TMTTV

Up Next

Tamang pag-alaga ng pabo. Pakinggan at alamin mula kay Ginoong Ptr. Jun Vitto #PagAalagaNgPabo #TurkeyFarm #MagAgriNaTayo #TMTTV

Paano ginagawa ang paminta? Alamin mula kay Ginoong Mhelvin I at Mhelvin II Bendo.

#ProduksyongPaminta #MagAgriNaTayo #TMTTV

Tsokolate mula sa taniman ng cacao. Alamin mula kay Ginoong Grover Rosit

#CacaoFarm #MagAgriNaTayo #TMTTV