“DISKARTE SA PAGTATANIM NG TALONG” Mag-Agri Na Tayo! Ep-48

by Jorge Pinopublished on January 4, 2021

Up Next

Paano ginagawa ang paminta? Alamin mula kay Ginoong Mhelvin I at Mhelvin II Bendo.

#ProduksyongPaminta #MagAgriNaTayo #TMTTV

Kumita sa ornamental planting. Alamin kay Mrs. Eloisa Esteban Soligam

#OrnamentalPlanting #MagAgriNaTayo #TMTTV

Tamang pag-alaga ng pabo. Pakinggan at alamin mula kay Ginoong Ptr. Jun Vitto #PagAalagaNgPabo #TurkeyFarm #MagAgriNaTayo #TMTTV

Ang mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng kalabaw. Alamin mula kay Dr. Cyril Baltazar. #CarabaoCare #TamangPangagalagaNgKalabaw #MagAgriNaTayo #TMTTV

Tamang pag-aalaga ng pugo. Alamin kay Mr. Jovy Escoto
 
#PagAalagaNgPugo #MagAgriNaTayo #TMTTV