Face Off | Medical Marijuana

by Joaquin Vergarapublished on November 26, 2019
The Manila Times TV | Face Off

Up Next

Makakatulong ba ang K-12 program sa paghahanap ng trabaho ang mga Senior High graduate? Tatalakayin 'yan ng inyong lingkod na si Mario Garcia kasama sina Rep. Salvador Belaro, Vladimer Quertua ng ACT-NCR Union at Myrvene Joy Tesoro ng Pasig City Public Secondary School Teachers Association
Samahan si Mario Garcia para talakayin ang isyu ng diborsyo. Napapanahon na ba para payagan ang diborsyo sa bansa?