“PRODUKSYON NG PAMINTA” Mag-Agri Na Tayo! Ep-50

by Jorge Pinopublished on January 6, 2021

Up Next

Tamang pag-alaga ng pabo. Pakinggan at alamin mula kay Ginoong Ptr. Jun Vitto #PagAalagaNgPabo #TurkeyFarm #MagAgriNaTayo #TMTTV

Ano ang tamang pagtatanim ng talong? Alamin mula kay Ginoong Jesus Quindara #PagtatanimNgTalong #MagAgriNaTayo #TMTTV

Kumita sa ornamental planting. Alamin kay Mrs. Eloisa Esteban Soligam

#OrnamentalPlanting #MagAgriNaTayo #TMTTV