Eleksyon 2022: Showdown sa social media

by Jorge Pinopublished on November 26, 2021

Up Next

"Hindi maaaring magbago ang sistema kung hindi magbabago ang tao.."

Pag-ahon ng ating ekonomiya, malaking isyu sa eleksyon.

“Without agriculture, definitely we will not be able to survive...”