Stratehiya sa pagbangon ng ekonomiya: tutukan ang MSMEs, agrikultura, at turismo

“Yung justice system, napakahaba, napakahina…”

“When you force somebody to be vaccinated, you are violating a lot of laws.” – Dr. Montemayor

“Napakarami nating magagandang batas. Pero ‘yung pagpapatupad ay talagang may pagkasablay d’yan.”

 “Kawawa naman ang mga tao kung... walang matinong national health insurance system...”

“Ang daming nakatapos na mga estudyante... hindi makakuha ng... trabaho...”

"May pagka-political 'yang desisyon na 'yan ng Supreme Court..."

"Dapat regular ang mga manggagawa sa trabaho..."

"Hindi maaaring magbago ang sistema kung hindi magbabago ang tao.."

“Without agriculture, definitely we will not be able to survive...”

Pag-ahon ng ating ekonomiya, malaking isyu sa eleksyon.

Showing all 19 results