Eleksyon 2022: Dr. Antonio Contreras and Dr. Clarita Carlos

by Jorge Pinopublished on November 10, 2021

Up Next

Pag-ahon ng ating ekonomiya, malaking isyu sa eleksyon.

"Dapat regular ang mga manggagawa sa trabaho..."

Stratehiya sa pagbangon ng ekonomiya: tutukan ang MSMEs, agrikultura, at turismo

“Without agriculture, definitely we will not be able to survive...”

“Yung justice system, napakahaba, napakahina…”