Edukasyon at trabaho, tututukan ni Presidential Candidate Faisal Mangondato

by Jorge Pinopublished on January 28, 2022

Up Next

 “Kawawa naman ang mga tao kung... walang matinong national health insurance system...”

"Hindi maaaring magbago ang sistema kung hindi magbabago ang tao.."

"Dapat regular ang mga manggagawa sa trabaho..."

Pag-ahon ng ating ekonomiya, malaking isyu sa eleksyon.