Eleksyon 2022: Magsasaka at Manggagawa

by Jorge Pinopublished on December 10, 2021

Up Next

Pag-ahon ng ating ekonomiya, malaking isyu sa eleksyon.

“Napakarami nating magagandang batas. Pero ‘yung pagpapatupad ay talagang may pagkasablay d’yan.”

"Hindi maaaring magbago ang sistema kung hindi magbabago ang tao.."